Skip to main content Skip to footer

Historie

Bedrijvigheid gaat ruim 4000 jaar terug

Tijdens het bouwrijp maken van Bedrijventerrein Oosterveld is gebleken dat hier ruim 4000 jaar geleden als sprake was van de eerste ondernemers. Volgens de Hengelose gemeente-archeoloog Marcella Marinella zijn de vondsten van grote archeologische waarde. Er is een boerderij uit ongeveer 2600 voor Christus naar boven gehaald. Heel bijzonder, omdat in Oost-Nederland alleen losse resten die duiden op beschaving, zoals scherven, verkoolde botten en grafheuvels uit deze tijd zijn gevonden. Nog nooit een echte nederzetting. Er zijn nog nooit oude boerderijen gevonden, omdat in de nieuwe steentijd, zoals de periode van 5300 tot 2000 jaar voor Christus wordt genoemd, de eerste boerderijen ontstonden. Daarvoor waren de mensen vooral jagers en verzamelaars.

Archeologische vondsten

Archeologe Marinelli kan veel vertellen aan de hand van sporen in het zand. De huizen waren van hout. Er hebben bijvoorbeeld houten palen gestaan, die het geraamte van het gebouw vormden. Dit is te zien aan de donkere plekken in de lichte zandgrond. De donkere plekken zijn ontstaan door het vergaan van de houten palen. Daartussen hebben met leem besmeerde takken een muur gevormd. 

Brochure Bedrijventerrein Oosterveld

De geschiedenis van de streek

Naast de fundamenten van de oude boerderij hebben de archeologen ook sporen gevonden van twee crematiegraven en verschillende scherven van potten en bekers. Op de scherven is de versiering zichtbaar die de eerste Hengelose boeren erop hebben aangebracht. Alle vondsten zijn goed geregistreerd en gefotografeerd. De geschiedenis van de streek wordt door dit soort vondsten tastbaar gemaakt.

Op deze website maken we gebruik van cookies

Klik op accepteren om door te gaan. Bekijk onze cookieverklaring voor uitleg omtrent het gebruik van cookies.