Skip to main content Skip to footer

Parkmanagement

Verantwoordelijk voor het parkmanagement op Bedrijventerrein Oosterveld isĀ PM Bedrijventerreinen*

*PM Bedrijventerreinen is een samenwerking van BMD Parkmanagement en Klapwijk Parkmanagement.

Om de kwaliteit van het bedrijventerrein nu en in de toekomst zo goed mogelijk te waarborgen is parkmanagement ingevoerd. Parkmanagement regelt en coƶrdineert diverse taken en diensten waarbij wordt uitgegaan van de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle bedrijven. Het parkmanagement levert een belangrijke bijdrage aan het duurzame karakter van het bedrijventerrein. Het gezamenlijk inkopen van diensten leidt tot een kostenreductie. Dit geldt vooral voor diensten waarvan elke ondernemer gebruik maakt.Ā 

Diensten parkmanagement Bedrijventerrein Oosterveld

Bedrijven op Oosterveld die buitenlid zijn van de Coƶperatie Oosterveld kunnen gebruik maken van onderstaande diensten met uitzondering van de Gebiedbeveiliging en Onderhoud van de haag.

Onze pakketten

Basis

Dit pakket bestaat uit:

  • Collectieve afvalinzameling
  • Collectief cameratoezicht
  • Entreebord
  • Ondernemersloket voor bedrijfsterrein brede onderwerpen

Plus

Dit pakket bestaat uit:

  • Collectieve inkoop energie
  • Collectieve tarieven glasvezel
  • Standaardisatie en collectieve kortingĀ hekwerken
  • Whatsapp-groep veiligheid
  • KortingĀ Interpolis verzekeringpremiesĀ voor gebouwen, bedrijfsmiddelen en bedrijfsstagnatie
  • Gratis publicatie op websiteĀ Bedrijventerrein Oosterveld

Bekijk de bedrijfsprofielen

Op deze website maken we gebruik van cookies

Klik op accepteren om door te gaan. Bekijk onze cookieverklaring voor uitleg omtrent het gebruik van cookies.